Tại Co Salon có 5 bậc tay nghề tương ứng với 5 mức giá khác nhau, mỗi bậc tiếp theo sẽ có mức giá cao hơn 50.000đ/1 dịch vụ so với mức giá của bậc liền kề. Áp dụng với các dịch vụ có sử dụng hóa chất.
Ví dụ:
Bậc 1: Hairdresser ( thợ làm tóc): nguyên giá
Bậc 2: HairStylist ( nhà tạo mẫu): + 50.000đ
Bậc 3: Trendvision (nhà sáng tạo xu hướng) : + 100.000đ
Bậc 4: Winner ( người chiến thắng): +150.000đ
Bậc 5: Master ( bậc thầy) : +200.000đ

STYLIST CỦA CHÚNG TÔI